Skip to main content

Community Swedish Texts

Uploaders, please note: Archive.org supports metadata about items in just about any language so long as the characters are UTF8 encoded.

728
RESULTS
rss


PART OF
Community Texts
Media Type
728
texts
Topics & Subjects
166
Sweden
84
periodical
60
Middle Ages
56
Finland
56
manuscript
55
Kungliga biblioteket
More right-solid
Collection
728
Community Texts
11
tibosh Favorites
5
Gnistan Favorites
5
naturbruk.se Favorites
5
Community German Texts
5
Community Media
More right-solid
Creator
24
stockholms universitetsbibliotek
16
aburoqayatuthahabi
15
göteborgs högskola
14
regeringen
11
rune edberg
7
friedrich georg wieck
More right-solid
Language
707
Swedish
3
English
3
Latin; Swedish
3
Swedish, Fraktur
2
Swedish, Latin
2
Swedish; German
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Texts
by S L James
texts
eye 11,287
favorite 4
comment 2
SWEDISH MISSION PROJECT This project aims to make available online for the first time archive films and audio recordings on the Swedish Mission (Svenska Missionskyrkan) http://www.missionskyrkan.se/ in East Turkistan (Xinjiang), China. This archive was created by S L James during 2009 with assistance from Dr Enver Tohti and the Swedish Uyghur community as well as Swedish archivists and relatives of the missionaries in Sweden. The Mission was active in Kashgar, Yarkand and Yengi Hissar in East...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: Swedish, Mission, East, Turkestan, Turkistan, Xinjiang, missionaries, China, Christianity, Islam,...
Community Texts
texts
eye 9,943
favorite 1
comment 0
A biographic dictionary for Sweden, similar to the Who's who.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
texts
eye 9,716
favorite 0
comment 0
A Swedish biographic dictionary (Who's who), Skåne/Scania (southern Sweden)
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden, Skåne
Community Texts
texts
eye 9,078
favorite 1
comment 0
المسلمون في الأندلس تأليف رينهرت دوزي - ترجمة وتعليق وتقديم د.حسن حبشي
Topics: المسلمون, الأندلس
Community Texts
texts
eye 8,424
favorite 1
comment 0
A supplement to "Vem är det", the Swedish biographic dictionary, this volume lists people who died.
Topics: biography, biographic dictionary, Sweden
Community Texts
texts
eye 7,987
favorite 1
comment 0
Volume 1 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 6,929
favorite 0
comment 1
This is a bibliography with biographical information for the sciences of mineralogy and crystallography. It focuses on books published between the period 1469 and 1919. What is made available here is volume one which contains the preliminary pages plus description of books between A to Huygens. This is NOT the final version of the reference, but an intermediate text that will someday be completed. From the Preface: Few people today would claim mineralogy as a science balanced on the edge of...
( 1 reviews )
Topics: mineralogy, crystallography, bibliography, biography, catalogue, dictionary, history
Translation of the meanings of the Noble Quran in about 30 languages, Romanian, Turkish, Vietnamese, Russian, Urdu, Somali, Persian, Farsi, Azerbaijani, Azeri, Azerbaijan, Swedish, Tamil, Yoruba, Spanish, Thai, Myanmar, Portuguese, Philippines, Malayalam, Kashmir, Kashmiri, Korean, Chinese, Kazakh, Macedonian, German, Greek, Chichewa, Brahui, Albanian, French, English, Indonesian
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 5 reviews )
Topics: Quran, Quraan, Qura'an, koran, sura, islam, mohamed, prophet, translation, noble, Allah, God,...
Community Texts
texts
eye 5,658
favorite 0
comment 0
A book to celebrate the 50th anniversary of the alumni association (Tekniska föreningen, founded 1875) at the Engineering school (Tekniska gymnasiet/läroverket, founded 1857) in Örebro, Sweden.
Topics: Sweden, Örebro, schools, history of technology
Community Texts
texts
eye 5,619
favorite 0
comment 0
Robert.Audi_The.Cambridge.Dictionary.of.Philosophy
Topic: Robert.Audi_The.Cambridge.Dictionary.of.Philosophy
Community Texts
texts
eye 5,614
favorite 1
comment 0
Volume 4 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 4,922
favorite 1
comment 0
Volume 2 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
texts
eye 4,908
favorite 3
comment 0
Latin grammar
Topic: latin grammar
Community Texts
texts
eye 4,849
favorite 0
comment 1
This is a bibliography with biographical information for the sciences of mineralogy and crystallography. It focuses on books published between the period 1469 and 1919. What is made available here is volume two which contains the preliminary pages plus description of books between I to Z. This is NOT the final version of the reference, but an intermediate text that will someday be completed. From the Preface: Few people today would claim mineralogy as a science balanced on the edge of...
( 1 reviews )
Topics: mineralogy, crystallography, bibliography, biography, catalogue, dictionary, history
Community Texts
texts
eye 4,835
favorite 1
comment 0
Volume 3 of 4 of Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, a genealogic dictionary of Swedish nobility.
Topics: genealogy, nobility, Sweden
Community Texts
by Gustav von Hertzen
texts
eye 3,029
favorite 0
comment 0
Denna bok tar mått på demokratin. Nuläget och framtidsutsikterna granskas i ljuset av våra historiska erfarenheter. Författarens gränsöverskridande kompetens möjliggör en syntes, som belyser världens gång i ett unikt perspektiv. Han erbjuder en inträngande tolkning av vår utsatta situation med alla dess hot och möjligheter. Tidigare försök att förstå och förklara vår kulturutveckling omfattas i en övergripande helhetssyn. Mänsklighetens framtid är ständigt ifrågasatt....
Topics: philosophy, moral, ethics, free markets, democracy, society
Community Texts
texts
eye 2,986
favorite 0
comment 0
ena
Topic: ena
Community Texts
texts
eye 2,870
favorite 0
comment 0
En skildring. av Sveriges mest karakteristiska, naturskönasteoch minnesrikaste trakter i ord och bild.Detta väldigt och storstilat planlagda arbete avser att med Dalälven som vägvisare giva icke blott en landskapsbeskrivning utan på samma gang ett tvärsnitt genom den mest utpräglat svenska bygd som finnes, genom de mest ursprungliga och typiska trakter där även den nyare tiden funnit betingelserna för sin verksamhet. Texten kommer hela tiden att belysas med särskilt för detta arbete...
Topics: Dalälven, Sundborn, Dalarna, Dalecarlia, genealogy, Sverige, Sweden
Community Urdu Texts
texts
eye 2,810
favorite 0
comment 0
khj
Topic: jhkhj
Community Texts
by Otto Hoppe
texts
eye 2,534
favorite 1
comment 0
German-to-Swedish translation dictionary
Topics: German language, Swedish language, dictionary
Community Texts
texts
eye 2,508
favorite 0
comment 0
ayujil
Topic: ayujil
Community Texts
by Axel Klint
texts
eye 2,494
favorite 0
comment 0
Swedish-German dictionary. Using the old Swedish spelling (1889-1906: dt, fv, hv) but the new (1901-1996) German spelling. An appendix (the last 32 pages): Tysk ordböjning, inflection of German words.
Topics: dictionary, Swedish language, German language
Community Texts
by AbuRoqayatuthahabi
texts
eye 2,481
favorite 1
comment 0
Rasa2l_Game3yah_18
Topic: Rasa2l_Game3yah_18
Community Texts
texts
eye 2,375
favorite 0
comment 0
En skildring. av Sveriges mest karakteristiska, naturskönaste och minnesrikaste trakter i ord och bild.Detta väldigt och storstilat planlagda arbete avser att med Dalälven som vägvisare giva icke blott en landskapsbeskrivning utan på samma gang ett tvärsnitt genom den mest utpräglat svenska bygd som finnes, genom de mest ursprungliga och typiska trakter där även den nyare tiden funnit betingelserna för sin verksamhet. Texten kommer hela tiden att belysas med särskilt för detta...
Topics: Dalälven, Stora Kopparberg, Falun, Dalarna, Dalecarlia, genealogy, Sweden, Sverige
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 3 (of 7). De nyttiga bergarterna och stenbrytaren. Jordborren och de borrade brunnarna. Grufbrytningen. Grufarbetaren och gruffälten. Brytningen af de fossila bränsleämnena. Koksaltet. Ädelstenarna. Tillgodogörandet af råämnena från jordytan. Landthushållningen. Åkerjorden. Växternas näring. Åker och äng. Trädgårdsskötsel. Frukt- och vinodling. Boskapsskötseln. De vigtigaste...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 2,264
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 2 (of 7). Metersystemet. Skruffartyget. Väderqvarnen. Häfstången och blocket. Vågen och areometern. Pendeln och centrifugalmaskinen. Barometern och manometern. Luftbalongen och luftseglingen. Luftpumpen och den atmosferiska brefposten. Hydrauliska maskiner. Ljuset. Speglar och spegelapparater. Prismat och spektralanalysen. Camera obscuran. Ögat. Panoraman, kromatropen och stereoskopet....
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by AbuRoqayatuthahabi
texts
eye 2,220
favorite 2
comment 0
Rasa2l_Game3yah_14
Topic: Rasa2l_Game3yah_14
Community Texts
texts
eye 2,196
favorite 0
comment 0
First three parts of Jan Myrdal's autobiography, published in one volume.
Topic: autobiograhy
Community Texts
by Carl von Linné, Ewald Ährling
texts
eye 2,163
favorite 1
comment 0
This first part of 'Carl von Linnés Ungdomsskrifter' (Youthscriptures of Carl von Linné) collected by Ewald Ährling is digitized from an orginal work, rent at the Kalmar Public Library in May 2011 at flatscanner by Ralph E.
Topics: Carl von Linné, Vita Caroli Linnaei, Plantarium rariorum Scanniae & Smolandiae, Spolia...
Community Texts
by Per Gustaf Berg
texts
eye 2,093
favorite 1
comment 0
This is volume 4 (of 4) of the first encyclopedia originally written in Swedish. It is described at http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskt_konversationslexikon
Topics: encyclopedia, Sweden
Community Texts
texts
eye 2,087
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 5 (of 7). Malning och bakning. Sockret. Infusionsdryckerna. Kaffe, te och kakao. Tobaken och de öfriga narkotiska njutningsmedlen. Jäsdryckerna. Bränvinsbränning och sprittillverkning. Vinet. Ölet och ölbryggningen. Kryddor, droger, läkemedel och gifter. Köttet och dess användning. Tvål- och ljustillverkningen. Oljor och fett. Eteriska oljor och parfymer. Belysningen. Uppvärmningen och...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
texts
eye 2,060
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 6 (of 7). Maskinbygnadskonsten och hennes hjelpmedel. Eldvapnen, de blanka vapnen och stålverktygen. Låsen, de brandfria kassaskåpen och spiktillverkningen. Nåltillverkningen. Förarbetningen af bleck och tillverkningen af stålpennor. Urtillverkningen. Guldsmeds- och juvelerarkonsten. Träets bearbetning. Svarfkonsten och leksakstillverkningen. Vagnmakeriet. Korg- och halmflätning. Trådämnenas...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Carl von Linné, Ewald Ährling
texts
eye 2,030
favorite 2
comment 0
This second part of 'Carl von Linnés Ungdomsskrifter' (Youthscriptures of Carl von Linné) collected by Ewald Ährling is digitized by the Royal library in Stockholm and made ready for the Internet Archive in May 2011 by Ralph E.
Topics: Carl von Linné, iter Lapponicum, iter ad Fodinas Westmanniae and Dalekarliae, iter Dalekarlicum,...
Community Texts
by Otto Hoppe
texts
eye 2,004
favorite 0
comment 0
Swedish-to-German translation dictionary
Topics: Swedish language, German language, dictionary
Community Texts
by Sweden; Schlyter, Carl Johan (1795-1888)
texts
eye 1,979
favorite 0
comment 0
Volume III, Codex iuris Uplandici (Uplandslagen) of Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antique (Samling af Sweriges Gamla Lagar) På Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning utgifven af D. C. J. Schlyter
Topics: Law of Uppland, The Old Law of Sweden
Community Texts
texts
eye 1,962
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 4 (of 7). Bruksarbetaren. Jernet och jernindustrin. Zink, kadmium, kobolt, nickel, antimon och vismut. Kopparn. Bly, tenn och qvicksilfver. De ädla metallerna. Guldet, platinan och hennes följeslagare. Aluminium och magnesium. De konstgjorda ädelstenarna. Lervarorna och deras tillverkning. Kalk, cement och gips. Alun, soda och salpeter. Glaset och dess förarbetning. Svaflets industrier. Elddonet...
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Carl von Linné, Ewald Ährling
texts
eye 1,955
favorite 0
comment 0
This first part of 'Carl von Linnés Ungdomsskrifter' (Youthscriptures of Carl von Linné) collected by Ewald Ährling rent at Kalmar Public Library is digitized from the original work at flatscanner in May 2011 by Ralph E.
Topics: Carl von Linné, Biography, Plantarium rariorum Scaniae & Smolandiae, Hortus Uplandicus
Community Texts
by bio3 fy islam
texts
eye 1,854
favorite 0
comment 0
bio3 fy islam
Topic: bio3 fy islam
Community Texts
texts
eye 1,851
favorite 0
comment 0
Rinia Islame e Kosoves Fletushka per Islam, temat: 1. Si te pritet Ramazani 2. Detyra jote ne muajin Ramazan 3. Agjerimi dhe shendeti 4. Agjerimi ne Islam 5. 20 lutje nga Kur'ani Famelarte
Community Texts
by Collin, Hans Samuel, 1791-1833, ed; Schlyter, Carl Johan, 1795-1888, [from old catalog] joint ed
texts
eye 1,848
favorite 0
comment 0
Volume II, Codex Iuris Ostrogotici (Östgötalagen) of Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antique (Samling af Sweriges Gamla Lagar) på Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning utgifven af D. C. J. Schlyter. Digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by Ralph E. Read at corpusiurissueo11swedgoog about the whole serie.
Topic: Law
Source: http://books.google.com/books?id=IapFAAAAcAAJ&oe=UTF-8
Community Texts
by Jasmina Tesanovic
texts
eye 1,829
favorite 0
comment 0
A novella by Jasmina Tesanovic, the Serbian feminist author, journalist, activist and playwright. Tesanovic says: Nefertiti was a heretic queen about whom we know almost nothing. Nefertiti disappeared during her reign, her tomb was never discovered, and her regime's images were erased from the royal walls. Yet her bust still casts her spell on the onlookers in the Berlin museum, and the fame of her beauty overshadows our need for facts. Jasmina Tesanovic, a feminist writer, gave Nefertiti a...
Topic: Feminist literature nefertiti serbia jasmina tesanovic
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. This report covers April-June 1940. The other one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Community Texts
texts
eye 1,824
favorite 0
comment 0
Kungl Vetenskapsakademiens handlingar 1741 och 1742 volymer 2 och 3
Topics: science, kva, kungl vetenskapsakademiens handlingar
Community Texts
texts
eye 1,809
favorite 0
comment 0
Swedish translation by Otto Wilhelm Ålund of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 7 (of 7). Blick på handelns och slöjdflitens utveckling samt verldshandelns gång. Verldshandelns utveckling under den nyare tiden. Verldshandelns utveckling i adertonde århundradet. Verldshandelns utveckling och utbredning i nittonde århundradet. De stora handelsvägarna förr och nu. Poster och postväsen. Samfärdsmedlen i hufvudstäderna. Jernvägarna som samfärdsmedel. Floder och kanaler....
Topics: inventions, history of technology, trade
Community Texts
by Sikh Students Federation
texts
eye 1,774
favorite 2
comment 0
This book titled - Saka 84 - is a collection of various articles, literary writings, eye witness accounts and other documents regarding the Third Holocaust of Sikh History called Ghalughara or Saka 84. Indian Army launched an armed attack on Sri Akal Takht Sahib & Sri Darbar Sahib (also known as the Golden Temple). Thousand innocent Sikhs Pilgrims were killed by Indian Army, which used sophisticated and dangerous weapons and even tanks to carry this attack; code named as Operation Blue...
Topics: sikh, history, sikh, poems, saka, 84, june, 84, 1984, ghalughara, operation, blue, star, attack,...
Community Texts
by Ann Margret Holmgren, 1850-1840
texts
eye 1,733
favorite 0
comment 0
"Pionjärer" is a collection biografies of pioneers, written by Ann Margret Holmgren (1850-1940) and digitized from the orifinal work at flatscanner in Spring 2012 by Ralph E.
Topic: pioneers
Community Texts
texts
eye 1,730
favorite 0
comment 0
Missionstidning För Finland 1916
Topics: Wanhat lehdet, vuosikerta, 1916
Community Texts
texts
eye 1,698
favorite 1
comment 0
Staden, Hans : Warhaftig Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden/Nacketen/Grimmigen Menschfresser Leuthen/in der Newenwelt America gelegen/vor und nach Christi geburt im Land zu Hessen unbekant/biss vff dise ij./ nechjt vergangene jar/Da sie Hans Staden von Homberg auss Hessen durch sein eygne erfarung erkant/ vnd yetzo durch den truck an tag gibr. [sic] Dedicirt dem Durchleuchtigen Hochgebornen herrn/ H. Philipsen Landtgraff zu Hessen/Graff zu Catzenelnbogen/Dietz/Ziegenhain...
Topics: Americana, travelling, Mundus Novus, Tupinamba, Hagiograhia, Westindien, Homburg, Kannibalismus,...
Community Texts
texts
eye 1,629
favorite 0
comment 0
Spiritual and patriotic songs, composed and collected by K.G. Sjölin
Topics: Sweden, music
Community Texts
by Ellen Key (1849-1926)
texts
eye 1,579
favorite 0
comment 0
Ellen Key (1849-1926) wrote 1900 two books about the childrens century (Barnets Århundrade), and this first book was digitized from the original work at flatscanner in April 2012 by Ralph E.
Topic: children
Community Texts
by Svenska sällskapet för antropologi och geografi
texts
eye 1,498
favorite 0
comment 0
'Ymer' 1882, 'Tidskrift utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi' (Periodical by the Swedish Society of Anthropology and Geography), including the society's proceedings and list of members, rent at the Public Library in Umeå, was digitized in autumn 2010 at a flatscanner by Ralph E.
Topics: Anthropology, Geography
Community Texts
texts
eye 1,481
favorite 0
comment 0
Swedish translation of Wieck's "Buch der Erfindungen", volume 1 (of 7). Inledning. Bygnadskonsten och de tekniska konsterna. Bygnadskonstens teknik och de olika slagen af bygnader. Stadsanläggningar. Vägar. De mångfaldigande konsterna. Skriftens och skrifkonstens historia. Boktryckarkonstens uppfinning. Träsnidarkonsten. Koppar- och stålstickarkonsterna. Litografins uppfinning. De grafiska konsterna i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper.
Topics: inventions, history of technology
Community Texts
by Carl Häggquist
texts
eye 1,457
favorite 0
comment 0
Dictionary of scholarships available for students at Uppsala University in Sweden, compiled by Carl Häggquist in 1950.
Topics: scholarships, Uppsala University
Community Texts
texts
eye 1,444
favorite 0
comment 0
Proceedings of the Swedens Royal Academy of Scienses volume XV
Topics: science, history of science
Community Texts
by AbuRoqayatuthahabi
texts
eye 1,410
favorite 0
comment 0
Rasa2l_Game3yah_15
Topic: Rasa2l_Game3yah_15
Community Texts
by AbuRoqayatuthahabi
texts
eye 1,406
favorite 0
comment 0
Rasa2l_Game3yah_11
Topic: Rasa2l_Game3yah_11
Community Texts
texts
eye 1,396
favorite 0
comment 0
Report by the Dutch governor of Malacca and Malaysian Straits
Topics: Malacca, Dutch, Malaysia Peninsula, Portuguese, History, Asia
Community Texts
by Svenska sällskapet för antropologi och geografi
texts
eye 1,311
favorite 0
comment 0
'Ymer' 1883, 'Tidskrift utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi' (Periodical by the Swedish Society of Anthropology and Geography), including the society's proceedings and list of members, rent at the Public Library in Umeå, was digitized in autumn 2010 at a flatscanner by Ralph E.
Topics: Anthropology, Geography
Community Texts
by Thure Sällberg (1854-1908)
texts
eye 1,276
favorite 0
comment 0
This collection of rural stories by Thure Sällberg (1854-1908) is digitized by Peter K and uploaded at the Internet-Archive in July 2012 by Ralph E.
Topics: rural stories, Småland in Sweden
Community Texts
by Bertha von Suttner
texts
eye 1,249
favorite 0
comment 0
Swedish translation of "Die Waffen nieder!"
Topic: peace
Community Texts
texts
eye 1,235
favorite 0
comment 0
Swedens Royal Academy of Sciences volumes 28 & 29 for years 1767 and 1768
Topics: history of science, demography
Community Texts
texts
eye 1,200
favorite 0
comment 0
Missionstidning För Finland 1916
Topics: Wanhat lehdet, vuosikerta, 1916
Community Texts
by Johan Olof Wallin; Carl Larsson
texts
eye 1,169
favorite 1
comment 0
Dödens Engel (the Angel of the Death) is a poem by Arche bishop Johan Olof Wallin written in the Cholera 1834, and this version 1880 is dramatically illustrated by the famous Swedish painter Carl Larsson. This version with illustrations has been translated to more than one language, for ex. Danish, English, Germany and Spannish. It has been scanned from the original work in March 2011 by Ralph E.
Topics: J O Wallin, Carl Larsson, Swedish poem
This booklet about the "Childmurder" Brita Christina Wanselius 1827 was digitized for Stockholmskällan by the City-museum in Stockholm and made ready for the Internet Archive by Ralph E.
Topic: Childmurder
Community Texts
by Gustaf Thomée (1812-1867)
texts
eye 1,114
favorite 0
comment 0
Swedish translation of One Thousand and One Night (volumes 1-3) from 1854. Taken from Google books. http://books.google.se/books?id=OqoUAAAAYAAJ
Topics: Gustaf Thomée, One Thousand and One Nights
Community Texts
texts
eye 1,098
favorite 0
comment 0
Kungl Vetenskapsakademiens handlingar 1758 volym 19
Topics: science, Kungl Vetenskapsakademien, KVA
Community Texts
texts
eye 1,071
favorite 0
comment 0
This is one of two reports that the Swedish ministry for foreign affairs compiled after World War II regarding the events in 1940 when Nazi Germany was allowed to take some transports through neutral Sweden. The first report covers April-June 1940. This one covers June-December 1940.
Topics: World War II, WWII, Sweden, railroad
Community Texts
texts
eye 1,053
favorite 0
comment 0
This booklet "Lifvet på Långholmen" (The Life at Långholmen) about the life in the prison of Stockholm 1902 was digitized for Stockholmskällan by the City-museum in Stockholm and made ready for the Internet Archive in Winter 1910 by Ralph E.
Topic: life at prison in Stockholm
Community Texts
by Svenska sällskapet för antropologi och geografi
texts
eye 1,027
favorite 0
comment 0
'Ymer' 1881, 'Tidskrift utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi' (Periodical by the Swedish Society of Anthropology and Geography), including the society's proceedings and list of members, rent at the Public Library in Umeå, was digitized in Autumn 2010 at a flatscanner by Ralph E.
Topics: Anthropology, Geography
Community Texts
by Thure Sällberg (1854-1908)
texts
eye 1,013
favorite 0
comment 0
This collection of rural stories by Thure Sällberg (1854-1908) is digitized by Peter K and uploaded at the Internet-Archive in July 2012 by Ralph E.
Topics: rural stories, Småland in Sweden
Community Texts
by God, Authors of Ancient Israel, Chroniclers of the Old Testment, Greek Old Testament, Testament Ancient, Vieil Testament, Ancienne Alliance, Grec , Jewish Bible, Torrah, Torah , Grecque, Trinite, Trinitarian,
texts
eye 1,000
favorite 2
comment 1
Book of I Chronicles in Modern Greek. This is the Book of I Chronicles in Modern Greek. This is one of the main books which contains the history of the ancient Kings of Israel. [ The main books on this topic being I and II Chronicles, and I and II Kings - though much Jewish History is obviously all throughout the Old Testament]. This is part of the Old Testament. This is the Edition of 1872. This text follows the standard Received Text of the Historic Church. [Obviously, this follows the Hebrew...
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: I 1 Chronicles, Book of Kings, I Kings 1 Kings, Livres des rois, Kings of Israel, Life of King...
Community Texts
texts
eye 988
favorite 0
comment 0
En vitbok om uppfinnares ratt till ersattning for uppfinning av hnnvisningsdatorn. A book (white paper) in the Swedish language about worker's right to compensation for inventions that they have made in their employment. The invention and patent concern PBX (PBAX)and reference computer. All text in the Swedish language.
Topics: uppfinningar, lagen om arbetstagares ratt till uppfinningar, SNAU, televerket, TeliaSonera AB,...
This booklet of the murder J E Lundblad has been digitized for Stockholmskällan by the City Museum of Stockholm and made ready for the Internet Archive in August 2011 by Ralph E.
Topics: Murder, Stockholm
Community Texts
by Ellen Key (1849-1926)
texts
eye 959
favorite 0
comment 0
Ellen Key (1849-1926) wrote 1900 two books about the childrens century (Barnets Århundrade), and this second book was digitized from the original work in April 2012 by Ralph E.
Topic: Children
Community Texts
by Pehr Hörberg
texts
eye 947
favorite 0
comment 0
Autobiography of Swedish painter Pehr Hörberg (1746-1816) as written in 1791 and reprinted in 1968.
Topic: autobiography